Viettel IDC sở hữu trung tâm dữ liệu đạt chuẩn thế giới

Trung tâm dữ liệu của Viettel IDC đáp ứng các quy định nghiêm ngặt về thiết kế, xây dựng và vận hành theo tiêu chuẩn ANSI/TIA-942-B:2017 Rated-3 Constructed Facilities.

Đại diện Viettel cho biết, để đạt được chứng chỉ ANSI/TIA-942-B:2017 Rated-3 Constructed Facilities, hệ thống phải đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn về thiết kế, xây dựng, vận hành trung tâm dữ liệu khắt khe và toàn diện, đảm bảo tất cả cơ sở vật chất ở mức độ dự phòng, tính bảo mật và độ sẵn sàng cao nhất.

polyad

Bản đồ quốc gia có trung tâm dữ liệu đạt chuẩn cao nhất thế giới.

Trung tâm dữ liệu của Viettel IDC đã trải qua quá trình đánh giá trên 2.600 yêu cầu, bao gồm các yêu cầu liên quan đến viễn thông, điện, kiến trúc, cơ khí: quy hoạch kiến trúc, cơ sở vật chất điện, các biện pháp an toàn, kế hoạch khắc phục thảm họa, mạng/viễn thông, bảo mật, vận hành khai thác, kiểm soát môi trường… Tất cả thành phần thuộc trung tâm dữ liệu được nhìn nhận đúng quy trình hoạt động để giảm thiểu rủi ro, gián đoạn kinh doanh và bảo vệ dữ liệu cho doanh nghiệp.

polyad

Bên trong trung tâm dữ liệu của Viettel IDC.

Với việc được cấp chứng chỉ này, Viettel IDC trở nơi cung ứng đầu tiên tại Việt Nam được nhìn nhận và cấp chứng nhận đạt đúng chuẩn ANSI/TIA-942 Rated 3 về triển khai và vận hành trung tâm dữ liệu (Constructed Facilities). Tại khu vực ĐNA, hiện có 5 quốc gia có trung tâm dữ liệu đạt chứng chỉ này.

Hệ thống 5 trung tâm dữ liệu lớn và hiện đại nhất Việt Nam của Viettel IDC được gia công và xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, với 25.000m2 diện tích mặt sàn phòng máy, khả năng cung cấp 4.800 Rack, đảm bảo đáp ứng tất cả các yêu cầu khắt khe nhất về hạ tầng trung tâm dữ liệu của những đơn vị chính phủ, các công ty lớn tại Việt Nam và của các nước khác.

ANSI/TIA-942-B:2017 Rated-3 Constructed Facilities được cấp bởi tổ chức Enterprise Products Integration Pte Ltd (EPI) -đơn vị đánh giá độc lập, cấp chứng nhận ANSI/TIA-942 về xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu (TTDL), thuộc bộ tiêu chuẩn ANSI/TIA-942 do Hiệp hội công nghiệp viễn thông Mỹ ban hành.

An Bình

Bình chọn Tech AwardsNhận giải thưởng40 triệu đồng


Nguồn:vnexpress