74% tổ chức OT bị xâm import dữ liệu trong 12 tháng qua

Công nghệ vận hành (OT) giữ vai trò quan trọng trong doanh nghiệp, nhưng an ninh mạng chưa được chú trọng khi có tới 74% tổ chức bị tấn công năm qua.

Công nghệ vận hành chỉ các phần cứng và phần mềm được sử dụng để vận hành các hệ thống điều khiển công nghiệp, giữ vai trò là nền tảng trong các ngành nghề khác nhau của cơ sở vật chất trọng yếu, như các nhà máy điện, nước, xí nghiệp sản xuất, các tổ chức chăm sóc sức khỏe, giao thông vận tải…

Hãng bảo mật Mỹ Fortinet đã khảo sát các tổ chức, công ty có hơn 2.500 nhân viên trong những ngành công nghiệp trọng yếu và nhận thấy an ninh mạng trong mảng OT cần được chú trọng hơn. Có tới 74% các tổ chức OT được khảo sát đã bị xâm import dữ liệu trong 12 tháng qua. Việc xâm nhập này tác động tiêu cực tới tổ chức, như mất an toàn, giảm năng suất và doanh thu, làm lộ dữ liệu kinh doanh quan trọng và gây tổn hại danh tiếng thương hiệu.

Các loại tấn công phổ biến ảnh hưởng tới công nghệ vận hành vẫn là mã độc (malware), lừa đảo qua mạng (phishing), phần mềm gián điệp (spyware) và xâm nhập bảo mật thiết bị di động.

Kiến trúc hội tụ IT - OT.

Kiến trúc hội tụ IT – OT.

Công nghệ vận hành (OT) khác công nghệ thông tin (IT) và được quản lý riêng biệt từ đầu. Tuy nhiên, theo Fortinet, trong xu hướng chuyển đổi số, đang có phong trài phát triển hội tụ hai hệ thống này trong khoảng 12-18 tháng qua.

Việc kết hợp những khả năng của hệ thống IT như phân tích dữ liệu lớn (big data) và máy học (machine learning) vào hệ thống OT, cùng giải pháp kết nối tốc độ cao nhằm phản ứng với các vấn đề liên quan tới an toàn và an ninh nhanh chóng hơn đã cho phép các ngành nghề kể trên cải thiện năng suất và hiệu quả, mang lại lợi thế cạnh tranh.

Các chuyên gia của Fortinet khuyến cáo đội ngũ OT cần xem xét sự kết hợp với IT có khả năng sẽ bị tới thực trạng an ninh mạng của cơ sở vật chất thiết yếu phải làm sao, nhất là khi tính đến hệ lụy của khoảng thời gian tạm dừng hoạt động do một cuộc tấn công mạng gây ra đối với nền kinh tế thị trường, y tế và sản xuất của cả quốc gia.


Nguồn:vnexpress